Ochrana proti holubům

Ve velké většině měst je třeba řešit problém s přemnožením holubů, kteří představují jednak zdravotní riziko a jednak způsobují škody znečišťováním staveb i prostranství.

Holuby nelze běžně likvidovat, vcelku bezúspěšné a nákladné byly i někde prováděné pokusy je zneplodňovat jakousi antikoncepcí, nezbývá tedy nic jiného, než se jim snažit v hnízdění a usedání mechanicky zabránit. Důležité je zatěsňování například půdních prostor proti jejich vnikání, čímž ubyde klidnějších míst pro jejich reprodukci. Tady většinou postačí opravit střechu a okénka, případně použít tu a tam kus králíčího pletiva.

Problém nastává, potřebujeme-li se holubů zbavit v otevřených prostorách, na římsách fasád, okapech, balkonech, ve světlících apod. V těchto případech přichází na řadu hrotové a síťové systémy, které fyzicky zabraňují holubům v usednutí či vletu, přitom však nebrání v užívání prostor k původním účelům, a v neposlední řadě jsou konstruovány tak, že samotné holuby nijak nezraňují ani jinak jim neubližují, pouze jim jasně a důrazně naznačují hledat si živobytí jinde.

– Hrotový systém

je tvořen různě širokými a hustými řadami hrotů, které brání holubům na místo usednout. Technicky je proveden tak, že základ tvoří plastový pásek, do kterého jsou uchyceny hroty z nerezové oceli. Celé pásky se pak za sebou či vedle sebe připevňují na chráněné plochy (římsy, parapety, okapy, ale i sochy či plastiky apod.) lepením nebo přibíjením do dřevěného podkladu. Vyrábí se mnoho druhů, vždy je třeba volit správné prvky zejména s ohledem na šíři chráněných prostor. Hroty samotné jsou velmi tenké a z kvalitního materiálu, již z několika málo metrů jsou jen těžko postřehnutelné, takže nikterak nenarušují například celkový vzhled fasády, na které jsou instalovány.

– Síťový systém

přichází na řadu tam, kde potřebujeme zachovat volný a vzdušný prostor, do kterého nebudou holubi zalétávat. Nejčastěji se jedná balkony, lodžie, světlíky, ale také věžičky a věže s otevřenými okénky, různé historické plastiky, střešní konstrukce skladových či výrobních hal a jistě by se dala najít široká řada dalších příkladů. Základem systému je kvalitní UV odolná síť s oky 5×5 cm. Pro ni se po obvodu chráněných prostor napne ocelové lanko, provlečené zavrtanými (či jinak připevněnými) očky. Síť se pak vytvaruje a napne do takto vytvořeného rámu, připevňuje se speciálními sponkami pomocí zvláštních kleští. Pokud je někdy třeba síť uvolnit, lze to provést uštípnutím sponek, poté ji lze opět přisponkovat. Sítě se vyrábí v několika barvách, i zcela průhledná – tato však díky použitému materiálu nemá dlouhou životnost, lze ji použít jen pro zvláštní případy – nejčastěji památkové záležitosti.