PRAVIDELNÉ DERATIZACE PRO FIRMY, ŠKOLY, SPRÁVCE… – jak splnit zákonné povinnosti…

Dle současně platné legislativy, zejm. dle Zákona o ochraně veřejného zdraví je každý majitel a správce objektu povinen zajišťovat odbornou činnost cílenou na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Tuto deratizaci je povinna podle potřeby ve své provozovně zajistit každá fyzická osoba, která je podnikatelem, právnická osoba a každá osoba při likvidaci původců nákaz, při zvýšeném výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců a dalších živočichů. Jde-li o obytné místnosti, pobytové místnosti a nebytové prostory nesloužící k podnikání, má výše uvedenou povinnost vlastník nemovitosti nebo společenství vlastníků a u nemovitosti v majetku ČR organizační složka státu nebo příspěvková organizace, které přísluší hospodaření s ní.

Tyto povinnosti vyplývají zejm. ze Zákona o veřejném zdraví č.258/2000 Sb., právního výkladu MVČR a dalších souvisejících předpisů.

 

Dříve byly místně příslušnými kontrolními orgány (nejčastěji HS) vyžadovány pravidelné represivní deratizace a provozně náročné dezinsekční postřiky.

V současné době je dle druhu provozu akceptován:

  • pravidelný deratizační monitoring zajišťovaný aplikací požerových návnad
  • pravidelný monitoring výskytu sledovaného hmyzu – nejčastěji švábovitého – formou aplikace speciálních monitorovacích jednotek.

 

Nutnost pravidelného opakování je dána druhem provozu (ročně, pololetně, čtvrtletně…), ale především omezenou dobou účinnosti přípravků. Ke sledování termínů pravidelných preventivních deratizací je možno využít bezplatného DDD systému, který již mnoho let funguje ke spokojenosti podniků i jednotlivců.

 

Jak DDD systém napomáhá ?

  • není třeba termíny pravidelných zákroků nosit v hlavě.

      Pravidelně v období, kdy má být u Vás proveden preventivní zákrok, budete nezávazně telefonicky kontaktováni Vy nebo Vámi pověřený zástupce a bude nalezen pro Vás nejvhodnější termín realizace.

  • provozně i finančně méně náročné zákroky v případě pravidelného monitoringu. Tím bývá odhalen výskyt škodlivých hlodavců nebo hmyzu ještě ve stadiu, kdy jsou následné represivní zákroky provozně i finančně méně náročné.
  • nové bezpostřikové monitorovací technologie především nenarušují provoz tak, jako tomu bývalo v době nutných preventivních dezinsekčních postřiků, kdy bylo třeba často provoz na určitou dobu uzavřít

 

Zavedení Vašeho subjektu do systému je samozřejmě BEZPLATNÉ a nejsou účtovány jakékoliv poplatky za Vaše kontaktování – telefonické připomenutí termínu.

 

Pro další informace nebo pro sjednání pravidelných preventivních deratizačních prací můžete využít BEZPLATNOU LINKU 800 100 180.

 

Též je možno využít interaktivního registračního formuláře na internetových stránkách www.hyg-praha.cz

 

 

BEZPLATNÁ A NEZÁVAZNÁ REGISTRACE v systému DDD www.hyg-praha.cz:

  • systém hlídá kalendář povinných deratizací za Vás
  • obdržíte certifikát pro kontrolní orgány
  • přednostní řešení represivních zákroků
  • zavedení do systému i celý provoz evidencí zdarma

REGISTRACE